BÆREDYGTIGE PERLER

Perlen er en af de ældste ædelsten i verden og dens historie har altid været tæt forbundet med menneskets. I dag kan man tale om en gensidig afhængighed mellem mennesket, perlen og naturen, og dyrkningen af bæredygtige kulturperler indebærer et socialt – og et miljømæssigt proaktivt ansvar. Man forsøger at skabe gode betingelser for både mennesker og miljø, så kommende generationer sikres en levevej og naturens økobalance opretholdes. Perlefarmere der dyrker bæredygtige perler, må derfor følge en lang række retningslinjer for at kunne anvende varemærket bæredygtige perler.

Når man høster bæredygtige perler, efterbehandles perlerne ikke, der er ikke manipuleret med hverken farve eller glans. Perlerne fremstår med de kvaliteter muslingen har skabt, og der kan ved at dyrke perler under bæredygtige forhold, opnås højere kvaliteter af perlerne. En banebrydende kombination af høj kvalitet, forretning og ansvarlighed. De bæredygtige principper kan anvendes både for saltvandsperler, saltvands Keshi og saltvands Mabe.

Som dyrkningsmetoderne og forholdene er i dag inden for Ferskvands kulturperler, er denne type perle ikke bæredygtig.

 MILAYAS OG BÆREDYGTIGHED

Hos Milayas arbejder vi kun med den bedste kvalitet inden for kulturperler, og langt størstedelen af vores perler er dyrket under bæredygtige og Fair Trade forhold. Vores leverandør besøger regelmæssigt samarbejdspartnere på Deres perlefarme i Fransk Polynesien, på Filippinerne, Indonesien, og Mexico. På denne måde kan vi sikre os perledyrkningen foregår i overensstemmelse med de bæredygtige principper.

Fransk Polynesien, hvor Tahiti perlen dyrkes, er underlagt regulativer fra regeringen, og perledyrkningen foregår her under inspicerede forhold. Dette indebærer bl.a. regulativer for antallet af muslinger pr. hektar vand. Der sikres gode vandforhold for de voksende perlemuslinger, da naturlig forurening af alger ellers kan blive et problem for det omkringværende dyreliv og muslingerne selv.

I lande som Indonesien – hvor der dyrkes hvide og gyldne South Sea perler, Filippinerne – hvor der dyrkes Gold South Sea perler og Mexico – hvor der dyrkes Cortez perler, er forholdene lidt anderledes. Her eksisterer der ikke regulativer fra nogen myndighed, hverken vedr. de arbejdsmæssige forhold eller miljøbeskyttelse. Der er dog enkelte perlefarmere i disse lande der har valgt at gå i front hvad angår bæredygtig perledyrkning. Milayas leverandør har et tæt samarbejde med disse udvalgte perlefarme.

Tekst venligst udlånt af Marc’Harit.